Сдружение "Развитие и подкрепа на ромските жени и деца"

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
     Сдружението е създадено на 26. 04. 2002 г. в град Лом. Негови основатели са Наталия Жориева Георгиева /педагог/ - Председател и членове:  Валентина Сашкова Асенова /педагог/, Елена Александрова Динчева /журналист/. В работата на организацията са включени и доброволци - 5 жени от ромски произход, завършили средно образование. Екипът на сдружението е специализиран в работата с деца и е преминал обучение по програма за превенция на деца и младежи в риск. Има опит в работа в мултиетническа среда и работа с деца и жени в неравностойно социално положение. През последната година екипът на неправителствената организация работи главно по проблемите на хора преживели или застрашени от домашно насилие. Сдружението разполага с помещение дадено безвъзмездно от Община Лом за осъществяване дейностите на организацията.
     Мисията на "Развитие и подкрепа на ромските жени и деца" е да работи за подобряване на живота на децата и жените от ромски произход, да подпомага развитието и интегрирането на малцинствените и маргинализираните групи, както и да стимулира инициативи за тяхната социална адаптация, да оказва помощ в борбата против расизма и дискриминацията.
    Сдружението притежава лиценз от Агенцията за закрила на детето - “Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа за деца в риск”. Сдружението започна дейността си на 15. 08. 2002 г. със стартирането на първия проект "И аз мога "- за образователна и културна подкрепа на ромски деца от град Лом. Дейностите се осъществяват в Центъра за работа с деца, находящ се в гр. Лом, ул. “Славянска” №126, както и по кварталите „Стадиона” , „Младеново” и „Хумата” по предварително определени графици през определен период от време.
      Сдружението е и координатор за община Лом по проект “Ромските жени активни и успешни“ на фондация “Джендър таск фордс”, финансиран по програма ФАР. Оснавната цел на този проект бе включването и участието на ромските жени в местни избори 2007 г.
Сдружението обучи и активно участва в изборите с 3 жени, които бяха включени в избирателната листа на “Гражданско обединение за европейско бъдеще на община Лом “на 6,11 и 20 място. Няма участничка в местния парламент, но бе придобит добър опит за следващите избори.
      През годините организацията роботи активно и със Съюза на инвалидите в България (ООО на СИБ) в Лом - с които реализира и 2 съвместни проекта: “Стъпка , музика, дума – социална интеграция” и “Музикално взаимодействие”. Първият проект стимулира човешките способности и съзидателната индивидуална предприемчивост, изгражда уважение и верска търпимост между различните етнически общности и подпомага изработването на програма за социална защита на сираци и деца на многодетни семейства. Вторият проект подкрепя деца и възрастни, предоставя услуга, чрез музикално взаимодействие. Дейностите на проекта са наблюдавани от общински и държавни институции. Той е финансиран от Американската агенция за международно развитие и Фондация „Партньори - България”. Сдружението участва и като партньор на няколко значими проекта на община Лом.

Реализирани проекти и участия на сдружението:

2003 г. – Партньор по Проект “Алтернативна подкрепа за независим живот на деца и младежи от ДОВДЛРГ град Лом” по програма за превенция на деца и младежи в риск “Заедно и утре” на Фондация Партньори – България за образователна и социална подкрепа на деца от институции.

2003 г. – Изпълнител на Проект “Клуб за хора с увреждания” по програма за решаване на етнически конфликти на Американската агенция за международно развитие.

2004 г. - Изпълнител на Проект ІІ част “ И аз мога “ по програма за превенция на деца и младежи в риск “Заедно и утре” на Фондация Партньори – България за образователна и социална подкрепа на ромски деца.

2004 г. – Партньор по Проект ІІ част “Алтернативна подкрепа за независим живот на деца и младежи от ДОВДЛРГ град Лом” по програма за превенция на деца и младежи в риск “Заедно и утре” на Фондация Партньори – България за образователна и социална подкрепа на деца от институции.

2004 г. – Посредник при разпределяне и даване на хуманитарни помощи за деца от 1 до 12 години на Фондация “Дете” на ЕБЦ, САЩ.

2004 г. – Изпълнител на Проект “Дневен център за работа с деца” към НСЕДВ

2005 г. - Изпълнител по проект "От жени за жени "- финансиран от Български фонд на жените-главна цел на проекта е информиране на ромските жени от община Лом с техните права ,новите законови уредби и заложените в Пекинската платформа 12 области за подобряване живота на жените.

2005 г. – Изпълнител на проект “ Социална трапезария”- финансиран от фонд Социално подпомагане към МТСП.

2007 г. - Изпълнител на проект “От социални помощи към осигуряване на заетост” финансиран от МТСП. Основна цел на проекта е осигуряване на заетост и социална интеграция на 6 дълготрайно безработни лица, чрез целево разкриване на 6 работни места към общополезни дейности за 72 ч/м.

2008 г. - проект”Социална трапезария –Долни Цибър”-ФСП

2007 г.-2010 г. - ПРОЕКТ”От социални помощи към осигуряване на заетост”-финансиран от МТСП

2009 г.- партньор на Община Лом по проект „Нов дом –нов шанс”по ФАР –СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ДЕЦА В ИНСТИТУЦИЯ

2009 г.-2010 г. - ПАРТНЬР на фондация „Нова надежда за балканите” по проект „Ромските жени и достъпа им до социалните институции”

2010 г.-2011 г. - Изпълнител на проект "За по-добър живот"-финансиран от фондация "Отворено общество "по програма "Овластяване на безвластните "на стойност 14 290 лв.

2012 г.-2013 г. - Партньор на фондация "Български фонд на жените "по проект"Мобилизиране на ресурси на местните общности за превенция на домашното насилие и социална подкрепа на уязвими групи".Прокта е финансиран от Министерство на правосъдието на стойност 24 000.Обучени са 90 души за Закона за защита от домашно насилие и беше представен Наръчник за превенция на домашното насилие изготвен и издаден по проекта.

3600 Лом, ул. Славянска №126
Тел.: (0971) 60 451, GSM: 089 811 776
Наталия Жориева Георгиева


  1. Сдружение \"Развитие и подкрепа на ромските жени и деца\" - Текуща страница
  2. Обществена фондация “Обществен фонд”
  3. Фондация „Младеново”
  4. Асоциация на неправителствените организации - Лом
  5. НПО

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)