Административно-технически услуги "Общинска собственост"

Дата на публикуване: 02.06.2021 09:33
Административно-технически услуги Общинска собственост
Номер Име Информация
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение информация
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти информация
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост информация
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост информация
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти информация

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)