ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дата на публикуване: 21.07.2022 13:40


Настоящата политика се издава на основание и в изпълнение на изискванията на чл.12, ал. 1, във връзка с чл.13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

Община Лом е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, параграф 7, предложение 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), като структура, която сама или съвместно с други администратори определя целите и средствата за обработване на лични данни.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА


Наименование: Община Лом

ЕИК 000340820

Адрес: град Лом, ул. «Дунавска» №12

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните: Петя Янкова

Телефон: 0971/69171

Адрес: град Лом, ул. «Дунавска» №12

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ЛОМ

 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)