Справки Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 17.06.2014 00:00

Общинска администрация - Лом обявява, че годишният размер на дължимия данък върху таксиметровия превоз на пътници през 2022 г. е 300 лв., съгласно чл. 57. (1) от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Лом.

В изпълнение на разпоредбата на чл.107,ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г., размерът на Данъка върху таксиметров превоз на пътници, дължим за 2022 година, съгласно ал.1 на същата разпоредба, е 300 лв. за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.Tози сайт Ви предоставя възможност да проверите:
 • Декларирани недвижими имоти на територията на Община Лом
 • Декларирани превозни средства с регистрация територията на Община Лом
 • Регистрирани патентни дейности на територията на Община Лом
 • Други подадени декларации в Отдел "Местни данъци и такси"
 • Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци
 • Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления
 • Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления  
 
 
Повече информация може да намерите тук.

 1. Справки Местни данъци и такси - Текуща страница
 2. Образци на документи
 3. Банкови сметки
 4. Длъжници
 5. Закони
 6. Наредби

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)