Текущи


25.09.2023
Уважаеми дами и господа, Кметът на Община Лом д-р Георги Гаврилов има удоволствието да Ви покани на информационен ден за оповестяване приключването на проект „Равен достъп до услуги за всеки”, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.   Събитието ще се проведе на  28 септември 2023 г., четвъртък, от 15:30 ч. в Заседателна зала на Община Лом, ул. „Дунавска“  №12, на 3-я...

05.06.2023
На 1 юни 2023 г. стартира  проект "Укрепване на общинския капацитет в община Лом" с Договор № BG05SFPR002-2.002-0074-C01, финансиран Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 195 281.00 лв. и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Проектът има за цел  да осигури подкрепа на Община Лом за плавно и адекватно въвеждане на реформите в областта...

09.01.2023
На 3 януари 2023  г. стартира проект "Грижа в дома в община Лом" с Договор  № BG05SFPR002-2.001-0041, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът е на стойност 846 837.59 лв. и ще се реализира в рамките на 14 месеца. Проект "Грижа в дома в община Лом" е насочен към осигуряване на подкрепа за 157 лица с увреждания и възрастни хора, зависими...

12.12.2022
Община Лом вече шеста  година  изпълнява успешно проекта „Община Лом - в грижа за децата“. Проектът стартира през м. юни 2016 година, а  през м. декември 2022 г. бе подписано допълнително споразумения №6 за удължаване срокa на Договор BG05M9OP001--2.004-0014  до 30.06.2023  г. и стойността му на 1 606 473.16 лв.  Основна цел на проекта е предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие  на територията на община Лом,...

04.11.2022
Община Лом има удоволствието да Ви покани на пресконференция и официална церемония ,,Откриване на обект" по проект „Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом“. Официалната церемония ,,Откриване на обект" ще се проведе на 7 ноември 2022 г., понеделник, от  11:00 часа в кв. Боруна (в района между бившите заведения „Чановете“ и „Лагуна“.) Заключителната пресконференция ще се проведе на 7 ноември 2022 г. от 13:00 ч., в...


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)