Текущи
25.07.2022
Да се повиши достъпът на ромите и други уязвими групи до по-качествени услуги за социално подпомогане, образование, заетост и здравеопзване е една от целите на проекта  „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“. Общата цел на проекта е да се пилотира "Интегриран комплекс за услуги", чрез който да се подобри състоянието и възможностите на хората, живеещи в четирите квартала...

22.07.2022
Проектът „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом“ бе представен пред журналисти, експерти и неправителствени организация на встъпителна пресконференция, която се проведе на 21 юли 2022 г.. Проектът се изпълнява от Община Лом в партньорство с Фондеция „Рома – Лом“ и Фондация SAVE A CHILD от гр. Трондхайм – Норвегия. „Общата цел на проекта е да се предостави подкрепа на...

08.07.2022
На 22.07.2022 г. от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Лом ще се проведе начална пресконференция по проект № BGLD-3.002-0007 „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът  се изпълнява от Община Лом в партньорство с...

06.07.2022
На 21.07.2022 г. от 15.00 ч.  в Заседателната зала на Община Лом ще се проведе начална пресконференция по проект № BGLD-2.003-0007-C01 "Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Приоритетна ос „Подобрено социално включване на децата и...

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)