13.05.2021
150 крайно бедни ще продължат да получават безплатен топъл обяд до края на септември. Кметът на Община Лом д-р Георги Гаврилов  подписа с  Агенция „Социално подпомагане“  анекс към договора за удължаване на срока до 30.09.2021 г. на проект „Осигуряване на топъл обяд в град Лом“. Средствата в размер на 82 417,50 лв. са осигурени по Операция „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на...


06.05.2021
Уважаеми ломчани, Днес Българската православна църква почита Свети Георги Победоносец. 6 май е Ден на храбростта и на Българската  армия. Прекланяме се пред героите, дали живота си за свободна и независима България и показваме уважение към достойните днешни воини. Светецът е покровител и на земеделците и отправяме молитви за плодородие. Нека Свети Георги ни закриля! Пожелавам Ви здраве, сили и благоденствие! А на всички съименици -...

05.05.2021
Основен ремонт на полуразрушената сграда на бившето училище „Васил Левски“ в кв. Моминброд и оборудването му в офис на доброволчески формирования за борба с бедствия, предвижда съвместният проект на Община Лом и Окръг Долж, Румъния, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България. Освен възстановяване на рушащата се и занемарена сграда, проектът включва и закупуването на багер, АТВ, водоноска и друга специализирана...

05.05.2021
Два договора за финансово подпомагане на земеделски производители по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група подписа кметът на Община Лом и председател на МИГ - Лом д-р Георги Гаврилов. Договорът с Николай Здравков е за закупуване на земеделска техника – роторна косачка, сеносъбирач и приспособление за царевица и е с обща стойност 65 400 лева,...

01.05.2021
Скъпи ломчани, Светлият християнски празник Възкресение Христово озарява всеки дом и го изпълва с вяра и топлота. Великден е нов живот, надежда, съпричастност. Нека споделим добро дело и да дарим с обич и внимание близките си и хората около нас. На всички Вас и Вашите семейства, пожелавам здраве и успехи! Честито Възкресение Христово! С уважение, Д-р Георги Гаврилов, Кмет на Община Лом09.04.2021
Със заповед №280/08.04.2021 г. на кмета на Община Лом се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021 – 2022 г. Обект на търга са свободни земи от Общински поземлен фонд на община Лом.   Подробно описание на указанията за участие в търга, заповедта на кмета, както и списък...