26.11.2020
Успешно изпълнение на проекта „Община Лом - в грижа за децата“ отчита екипът по управление, с ръководител Анжело Иванов, директор „Образование, култура, вероизповедания и демографски въпроси“ в общинска администрация. В изпъление на проекта бе открит Център за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, в който екип от специалисти оказва подкрепа на деца от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и...

26.11.2020
С издадена от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. от 23,30 ч. на 27 ноември, петък, до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки: Преустановяват се учебните занятия, практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение, в училищата и  центровете за подкрепа за личностно развитие. Учениците минават на онлайн обучение със заповед на министъра на образованието. Преустановява се провеждането в...

24.11.2020
Щедър се оказа стартът на 88-ия творчески сезон за дейците от литературния клуб „Кръстьо Пишурка” при народното читалище „Постоянство 1856” в Лом. През октомври те завоюваха 13 приза от първия национален литературен конкурс „Асен Разцветников”, организиран от Община Горна Оряховица, народното читалище „Напредък 1869” и литературния клуб „Асен Разцветников”.  Отделно клубът бе награден с колективен приз. А в тези ноемврийски дни нова радостна вест споходи...

19.11.2020
Концерт на вокална група "Шоколадче" зарадва ценителите на хубавата музика в НЧ „Постоянство”. Музикалното събитие бе организирано по повод 12 години от основаването на детската вокална формация. "Шоколадче" е лауреат на много национални и международни конкурси и фестивали в България и чужбина. Художествен ръководител на състава е опитният вокален педагог Росица Кръстева. Тя работи с децата от 12 години и е в основата на успешното...

16.11.2020
Новият устройствен план (ОУП) на община Лом бе одобрен от Общинския съвет по предложение на кмета д-р Георги Гаврилов. Планът влиза в сила след предстоящото му обнародване в „Държавен вестник“. Предмет на новия ОУП е общата структура на територията – жилищни и производствено-складови територии, зони за озеленяване, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно...

13.11.2020
В заседателната зала на Община Лом се проведе първа публична среща във връзка с разработването на новия План за интегрирано развитие на община Лом за периода 2021 – 2027 г. Експерти от УНСС, консултанти в разработването на новия седем годишен план, разясниха неговата стратегическа рамка, базираща се на съществуващия икономически, културен и социален потенциал на Община Лом. Оценка на перспективите за развитие и широко обществено...