Обяви


05.10.2022
Със заповед № РД – 256/15.09.2022г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 /две/ вакантни войнишки длъжности във военно формирование 24430-Троян. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС...

28.09.2022
Със заповед № ОХ-838/05.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години. Вакантната длъжност ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за...

26.09.2022
Със заповед № РД – 1064/12.09.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 28 /двадесет и осем/ вакантни войнишки длъжности във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията...

07.09.2022
Със заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна, № ЛС–131/30.08.2022г., са обявени 3 (три) вакантни длъжности за матроси (войници). Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите...

30.08.2022
Със заповед № 3РД – 576/24.08.2022г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 18 (осемнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва: за в.ф.22980–София–2(две) вакантни длъжности; за в.ф.52210–Банкя–4(четири) вакантни длъжности; за в.ф.28860–Горна Малина–12(дванадесет) вакантни длъжности. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да не са по-възрастни от 40 години и да имат средно или по-високо образование. ...

25.08.2022
Със заповед № РД – 356/15.08.2022 г. на командира на Националната гвардейска част, са обявени 60 (шестдесет) вакантни войнишки длъжности в Националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи,...

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)