Обяви


27.07.2021
В изпълнение на чл.8, ал. 2 и чл. 9 , ал. 1 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност,  Община Лом обявява кампания за набиране на участници – доброволци, за сформиране на екип по залавяне и връщане...

08.07.2021
Със заповед № ОХ-574/29.06.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155(сто петдесет и пет) вакантни войнишки длъжности във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Асеновград и Мусачево. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като...


03.06.2021
Съгласно чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да изразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14- дневен срок от обявяване на съобщението. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица е: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул....


26.05.2021
Всички заинтересовани лица могат да внесат своите становища в срок от 14 дни на адрес: гр. Лом, ул. "Дунавска" № 12 - деловодство или на mail: lom.municipality@lom.egov.bg

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)