Обяви


20.10.2021
Всички заинтересовани лица могат да внесат своите становища в срок от 14 дни на адрес: гр. Лом, ул. "Дунавска" № 12 - деловодство или на mail: lom.municipality@lom.egov.bg.

15.10.2021
Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещите лозови масиви на „АГРОМАГИ” ЕООД с обща площ 42 129 кв.м., в землището на с. Станево, община Лом.  

15.10.2021
Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещите лозови масиви на „АГРОМАГИ” ЕООД с обща площ 22 092 кв.м., в землището на с. Трайково, община Лом.20.08.2021
Със заповед № ОХ–632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 24(двадесет и четири) вакантни войнишки длъжности в Националната гвардейска част. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се...

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
42% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
7% Complete (success)