Подробни устройствени планове


ОУП и ПУП

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ


Окончателният проект на Общ устройствен план на Община Лом е приет с Решение №157/16.11.2020 г. на Общински съвет - Лом, публикувано в бр. 106/15.12.2020 г. на „Държавен вестник“. - тук


Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)