Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 05.03.2019 17:03

Достъпът до обществена информация в Община Лом се предоставя въз основа на писмено заявление по образец, подадено лично, по пощата или по електронен път, или устно запитване.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, на гише №3 при Главен специалист "Деловодител", от 8,30 ч. до 17,00 ч. За контакти: тел: 0971/69 141

 

Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес: lom.municipality@lom.egov.bg.

 

Заявление за достъп до обществена информация - тук

 

Цени на услугата за достъп до обществена информация – тук

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Лом - тук

 

Заповед на кмета на Община Лом за упълномощаване на длъжностни лица, отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация - тукГодишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2019 г. - тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2018 г. - тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2017 г. - тук
 
Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2016 г. - тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2015 г. - тук

Регистър на Заявленията за достъп до информацията 2015 г. - 2019 г. - тук


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Лом и форматите, в които е достъпна - тук


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна - тук


Данни за организацията, функциите и отговорностите на Общинската администрация и „Харта на клиента“ са публикувани в рубрика "Администрация".

 

Решения  и нормативни актове на Общинския съвет може да прочетете в рубрика „Общински съвет“. Видео на заседанията на Общинския съвет - тук

 

Информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки, открити след 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика "Профил на купувача".

 

Информация за обявените търгове, конкурси и обществени поръчки , открити до 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика „Профил на купувача“.

 

Тук може да подавате „Сигнали за корупция“

 

Въпроси, сигнали и препоръки към ръководството на Общинската администрация и Общинския съвет може да отправяте в рубриката „Контакти“.

 

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)