Парламентарни избори на 11.07.2021 г.

Дата на публикуване: 22.07.2021 09:34


Електронни услуги във връзка с Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Обучителни материали за СИК


09.07.2021


Заповед №575/08.07.2021 г. относно утвърждаване номерацията на образуваната избирателна секция в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания в село Орсоя


Заповед №574/08.07.2021 г. относно утвърждаване номерацията на образуваната избирателна секция в МБАЛ „Св.Николай Чудотворец” – Лом

 

05.07.2021

Разяснителна кампания на ЦИК във връзка с изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


Онлайн обучение на СИК и ПСИК на територията на Област Монтана във връзка с изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

02.07.2021


Заповед №544/01.07.2021 г. във връзка с определяне на секция за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднение в придвижването  


Заповед №547/01.07.2021 г. относно транспортирането на книжата и материалите от Общинска администрация – Лом до съответните СИК


РЕШЕНИЕ № 350-НС на ЦИК относно: гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  29.06.2021


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

24.06.2021


Съобщение на Пресцентъра на МВР, във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.24.06.2021


Заповед №501/21.06.2021 г. относно образуването на две избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лом 17.06.2021


Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на допълнителните секционните избирателни комисии,  включително СИК с подвижна избирателна кутия, на територията на община Лом.


11.06.2021


Заповед №485/10.06.2021 г. относно определяне на временни места за поставяне на агитационни материали от партии и коалиции

31.05.2021


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените на 11 юли  2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, Общинска администрация - Лом уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:

1.Избиратели с трайни увреждания
, могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Лом, не по-късно от 26.06.2021 г.

Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 05.07.2021 г., и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Приложение № 14-НС


2.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес е в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 26.06.2021 г.

Приложение № 12-НС

3.Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ до 26.06.2021 г.


Приложение № 18-НС

4.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - 03.07.2021 г.


Приложение № 8-НС


5.Приложение № 9-НС

Заявлението се подава от избирател, който е изпуснат от избирателния списък или за който
е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник до предизборния ден.
 
Телефон за справки в избирателни списъци: 0971/ 69 143
 


27.05.2021

Покана до политически партии и коалиции за участие в провеждането на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Лом


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 1 юли 2021 г. /по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс/

 

 26.05.2021

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Лом


20.05.2021

Заповед относно образуването на изибирателни секции на територията на община Лом 

17.05.2021

Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)