Обществена фондация “Обществен фонд”

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
       Общественафондация “Обществен фонд” град Лом е учредена на 04.10.2005 г. от представителина неправителствени организации, бизнеса и местната власт и е член наАсоциацията на обществените фондации в България. 
       М
исиятана Фондацията е да стимулира обществения диалог и гражданското участие прирешаване на местните проблеми.  

       Фондацията покрепя, стимулира иразвива местната филантропия. Подпомагаме местните дарители и успели ломчани, коитоотдавна са напуснали града като им помагаме да реализират своите филантропски цели. Цялата дейност на Фондация„Обществен фонд” Лом е насочена към възраждането на дарителските традиции вграда и инициирането на нови дарителски форми .В работата си се  опираме на гражданските инициативи, доброволчеството и търсим подкрепа от новипартньори и съмишленици.

       Прилаганитеметоди за набиране на средства от фондацията включват:
  • благотворителниконцерти ,изложби и представления;
  • благотворителнитъргове;
  • индивидуални срещи с дарители.
       Още от създаването ни приоритетв нашата дейност са децата  имладежите  с таланти в културата, изкуството и спорта,ековъзпитание и екообразовоние,превенция на заболявания сред младите.

      До сега са подкрепени повече от 150 малкипроекта на училища и училищни настоятелства, детски градини, неформални групи,представители на ромската общност, деца от Дом за деца без родителски грижи, клубовепо интереси – спорт,танцови формации  иекология . 

      Работимуспешно и обменяме опит с обществени фондации от Полша,Румъния и Чехия за развитиена филантропията за устойчиви общности.

 

 


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)