МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Общински съвет

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условията и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.


Настоящият състав на Общински съвет – Лом е избран съгласно Изборния кодекс с проведените местни избори на 26 октомври 2019 г. за мандат 2019-2023 г.
Общинският съвет има следната структура: Председател, заместник-председател, председатели на комисии и председатели на групи.


Общинският съвет приема правилници, наредби, решения по въпроси от местно значение.
Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация.


В този сайт ще намерите информация за организационната и политическата структура на Общински съвет – Лом, както и за неговата работа – правилник, дневен ред на предстоящи заседания, решения от заседания, проекти на наредби и програми за обсъждане.
За контакти:

3600 Лом
ул. "Дунавска" № 12
ет. 3 стая № 303
тел. 0971/69 131
факс: 0971/66 026
e-mail: predsedatel.lom@abv.bg

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)