Парламентарни избори на 04.04.2021 г.

Дата на публикуване: 07.05.2021 14:35

Електронни услуги във връзка с Избори за Народно събрание 2021

Подаване на електронни заявления за Избори за народни представители на 4 април 2021 г.
Услуга
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
Завление - Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците)
Или чрез единен портал за електронни услуги на ДАЕУ.

910001

 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния   кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003

 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители  (по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл.243 и чл.251 от Изборния кодекс)

910004 

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите  на 04 април 2021 г.(по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс)

 

910005

 

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл.39, ал.2 и 3 от Изборния кодекс)  

910006

 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

910007

 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Разяснителна кампания на ЦИК във връзка с изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

01.04.2021


Заповед №267/01.04.2021 г. относно образуването на избирателна секция, обслужвана с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на територията на община Лом


Заповед №268/01.04.2021 г. относно утвърждаване номерацията на образуваната избирателна секция в МБАЛ „Св.Николай Чудотворец” за избиратели с установена ковид инфекция


Заповед №269/01.04.2021 г. относно номерацията на образуваната избирателна секция в МБАЛ „Св.Николай Чудотворец”

 


30.03.2021


Презентация за СИК от обучението25.03.2021


Решение № 142-НС за обучение на СИК24.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с насрочените на 4 април 2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, Общинска администрация - Лом уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината, както следва:

1.Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал.1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК до 29.03.2021 г. Приложение № 14-НС


2.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - 27.03.2021 г. Приложение № 8-НС


Телефон за справки в избирателни списъци: 0971/ 69 143

 

24.03.2021


Заповед относно транспортирането на книжата и материалите от Общинска администрация - Лом до съответните СИК на 3 април 2021 г., във връзка с изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.  

 


23.03.2021

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)23.03.2021


Заповед относно образуването на избирателна секция, обслужвана с подвижна избирателна кутия на територията на община Лом

 

18.03.2021

 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето. Срокът за подаване на заявление е от 24.03. до 31.03.2021 г.12.03.2021


Заповед №195/10.03.2021 г. във връзка с определяне на секция за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднение в придвижването


Заповед №194/10.03.2021 г. във връзка с изменение на заповед №102/09.02.2021 г.

 

09.03.2021

Съобщение за преместване на четири секционни избирателни комисии (СИК)

02.03.2021

Заповед №178/02.03.2021 г. относно: Определяне на временни места за поставяне на агитационни материали от партии и коалиции.


22.02.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.  


18.02.2021

Покана до политически партии и коалиции за участие в провеждането на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Лом

 

18.02.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, Общинска администрация Лом уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:

1.Избиратели с трайни увреждания, могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Лом, не по-късно от 20.03.2021 г.
Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК) .  
Приложение № 14-НС

2.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес е в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 20.03.2021 г. Приложение № 12-НС


3.Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ до 20.03.2021 г.
Приложение № 18-НС


4.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - 27.03.2021 г.
Приложение № 8-НС


Телефон за справки в избирателни списъци: 0971/ 69 143


18.02.2021

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


17.02.2021

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Лом


16.02.2021

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  


10.02.2021

Заповед относно образуването на избирателни секции на територията на община Лом  


28.01.2021


Указ на президента


Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание


Централна избирателна комисия


Гражданска регистрация и административно обслужване

 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)