МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Образци на документи

Декларация за освобождаване от ТБО тук

Декларация отписване автомобил тук

Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ за облагане с ДПИВБН тук


Данъчна деклараци
по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти - тук

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея - тук

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение - тук


Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона тук

Данъчна декларация  по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона тук


Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с ДПС - плавателно средство тук

Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с
ДПС - въздухоплавателно средство тук

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък тук

Декларация по чл.61р ал.5 от ЗМДТ - туристически данък тук

Декларация по чл.
61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници тук

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот тук

Искане за издаване на документ тук

Искане по чл.171, ал.1 от ДОПК - бланка тук

Данъчна декларация по чл.54, ал.7 от Закона за местните данъци и такси - МПС - виж прикачения файл 


Наименование Последно обновен на Брой тегления
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54,АЛ. 7 МПС.doc 04.11.2020 20:49 35 Изтегли

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)