Образци на документи

Дата на публикуване: 17.06.2014 00:00Община Лом уведомява, че  с решение №168 от Протокол №20/22.12.2020
г. на Общински съвет-Лом, е  приета промяна в размера на данък възмездно придобиване. От 01.01.2021 г. размерът на данъка е 2,8%.


Декларация за освобождаване от ТБО тук

Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ за облагане с ДПИВБН тук


Данъчна деклараци
по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти - тук

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение - тук


Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона тук

Данъчна декларация  по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона тук


Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с ДПС - плавателно средство тук

Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с
ДПС - въздухоплавателно средство тук

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък тук

Декларация по чл.
61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници тук

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот - Виж в Прикачени документи по-долу

Искане за издаване на документ - Виж в Прикачени документи по-долу

Искане по чл.171, ал.1 от ДОПК - бланка тук

Данъчна декларация по чл.54, ал.7 от Закона за местните данъци и такси - МПС - виж  в Прикачени докуменки 

Декларация по чл.61р ал.5 от ЗМДТ - туристически данък - виж в Прикачени документи 

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея - виж в Прикачени документи

Декларация по чл. 54, ал.7 от ЗМДТ - за отписване на МПС - виж в Прикачени документи Наименование Брой тегления
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни.doc 17 Изтегли документ с име "Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни.doc"
Искане за издаване на удостоверение за оценка на недвижим имот.doc 30 Изтегли документ с име "Искане за издаване на удостоверение за оценка на недвижим имот.doc"
Искане за издаване на документ.doc 16 Изтегли документ с име "Искане за издаване на документ.doc"
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ЗМДТ - За отписване на МПС.doc 665 Изтегли документ с име "ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ЗМДТ - За отписване на МПС.doc"
Декларация_по_чл__14_ал__2_от_ЗМДТ.docx 799 Изтегли документ с име "Декларация_по_чл__14_ал__2_от_ЗМДТ.docx"
Данъчна_декларация_чл__61р_ал__5_от_ЗМДТ_тур__данък.docx 1808 Изтегли документ с име "Данъчна_декларация_чл__61р_ал__5_от_ЗМДТ_тур__данък.docx"
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54,АЛ. 7 МПС.doc 1680 Изтегли документ с име "ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54,АЛ. 7 МПС.doc"
  1. Образци на документи - Текуща страница
  2. Банкови сметки
  3. УЕБ справки
  4. Длъжници
  5. Закони
  6. Наредби

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
7% Complete (success)