Документи

Дата на публикуване: 28.01.2015 11:40

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийна ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива /ОПНИЕВИБГ/ на община Лом  Програма по енергийна ефективност и програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Лом 2020-2030Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2020-2023 г. на община Лом
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Декларация по чл.57, ал.5 от ЗЕЕ - тук

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2019 г.Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2018 г.


Методически указания


Покана за свикване на Общо събрание - учредване Сдружение на собствениците

Протокол от залепване на поканата - учредване Сдружение на собствениците

Протокол от Общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците

Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 ЗУЕС

Декрарация

Заявление за интерес и финансова помощ

Справка за Собствениците на самостоятелни обекти

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружението на собствениците

Протокол от залепване на поканата за Общо събрание на Сдружението на собствениците

Протокол от Общо събрание на Сдружението на собствениците

Договор Сдружение на собствениците - Община

Договор за целево финансиране (RAR) с Приложения

Брошура

Регистър на заявленията


 

  1. Документи - Текуща страница

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)