Социални институции

Дата на публикуване: 07.07.2022 15:03

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ
Капацитет: 50 места
Адрес: с. Добри дол, ул.”Първа” №45
Директор: Тодор Тодоров
Контакти: 0897 850 966
Е-mail: d.dol_003@abv.bg

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА
Капацитет: 25 места
Адрес: с. Добри дол, ул.”Първа” №45
Директор: Тодор Тодоров
Контакти: 0897 850 966
Е-mail: d.dol_003@abv.bg

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ
Капацитет: 50 места
Адрес: с. Орсоя, ул.”Осемнадесета” №9
Директор: Тони Михайлов
Контакти: 0884 209 431
Е-mail: dplfuorsoq@abv.bg

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" 
Капацитет: 35 места
Адрес: гр. Лом, ул. „Извън регулация” №3
Директор: Георги Георгиев
Контакти: 0888 896 770
Е-mail: dvhui_sv.georgi@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ
Капацитет: 10 места
Адрес: гр. Лом, ул.”Призрен“ №31, бл.1-2, вх.Г, ап.5-6
Директор: Лъчезар Лазаров
Контакти: 0878 569 591
Е-mail: domsplom@gmail.com

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА
Капацитет: 33 места
Адрес: гр. Лом, ул.”Хаджи Димитър” №28
Директор: Лариса Цветанова
Контакти: 0886 413 385
Е-mail:  dcv_lom@abv.bg  

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА
Капацитет: 35 места
Адрес: с. Ковачица, ул.”Осма” №42
Директор: Христина Димитрова
Контакти: 0879 448 250
Е-mail: dzsh_kovchitza@mail.bg

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Капацитет: 60 места
Адрес: гр. Лом, ул. ”Славянска” №69
Директор: Надя Петрова
Контакти: 0876 994 793
Е-mail:  csri_lom@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Капацитет: 60 места
Адрес: гр. Лом, ул. ”Димитър Ангелов” №5
Директор: Кристиян Георгиев
Контакти: 0888 045 124
Е-mail: tsop_lom@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „НОВ ДОМ-НОВ ШАНС”
Капацитет: 9 места
Адрес: гр. Лом, ул.”Цар Симеон” №36А
Директор: Даниела Генева
Контакти: 0899 432 394
Е-mail: cnst_lom@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „ЗА ПО-ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”
Капацитет: 12 места
Адрес: гр. Лом, ул. ”Шести септември” №1
Директор: Виолета  Германова
Контакти: 0893 693 610
Е-mail: violeta9999@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „МЕЧТА”
Капацитет: 14 места
Адрес: гр. Лом, ул. ”Цвятко Павлов” № 9-11
Директор: Грета Георгиева
Контакти: 0887 125 750
Е-mail: cnstdmsu_mechta@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
Капацитет: 10 места
Адрес: гр. Лом, ул.”Каймак Чалан” №9
Директор: Цветелина Игнатова
Контакти: 0879 988 603
Е-mail: cnst_lom@mail.bg

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
Капацитет: 10 места
Адрес: с. Замфир, ул.”Царибродска” №7
Директор: Димитринка Асенова
Контакти: 0877 789 799
Е-mail: zj_zamfir@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 
 (ЦУРДР)
Адрес: гр.Лом, ул.”Шести септември” №1
Директор: Веселина Цветанова
Контакти: 0886 434 443
Е-mail: tsvetanova1986@abv.bg

  •  Ранна интервенция на уврежданията" - с капацитет 30 деца и 50 родители
  • "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" - с капацитет 15 деца
  • "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" - с капацитет 300 семейства
  • „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ - с капацитет 500 потребители;
  • „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ - с капацитет 30 потребители.
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Капацитет: 30 места

Адрес: гр.Лом, ул.”Димитър Ангелов” №5, ет.1
Директор: Явор Аврамов
Контакти:  0879 365 315
Е-mail: dcdu_lom@abv.bg

ПРИЕМНА ГРИЖА
Адрес: гр. Лом, ул.”Дунавска” №12
Директор: Альона Арсенова
Контакти: 0971 69 128
Е-mail: lom_priemime@abv.bg

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА 
Капацитет: 93 лица
Адрес: гр. Лом, ул. ”Дунавска” №12
Директор: Альона Арсенова
Контакти: 0971 69 135
Е-mail: asistent.lom@abv.bg

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+
Капацитет: 91 лица
Адрес: гр. Лом, ул. ”Дунавска” №12
Директор: Альона Арсенова
Контакти: 0971 69 110
Е-mail: al.arsenova@abv.bg

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ 
Адрес: гр. Лом, ул. ”Дунавска” №12
Директор: Альона Арсенова
Контакти: 0971 69 165
Е-mail: al.arsenova@abv.bg


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)