ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 Г.

Дата на публикуване: 23.09.2021 11:43


Електронни административни услуги за гражданите във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14 ноември 2021 г.


20.10.2021

Изменение и допълнение на Заповед № 816/14.10.2021 г., относно графика за транспортиране на книжата и материалите от Общинска администрация – Лом до съответните СИК

Заповед № 816/14.10.2021 г., относно транспортиране на книжата и материалите от Общинска администрация – Лом до съответните СИК


15.10.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИИТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
!

Избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г. включително.

  • искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис

или

  • чрез електронно заявление, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г включително, в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общинска администрация-Лом по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока (до 30 октомври 2021 г включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г. включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЖЕЛАЕЩИ ДА ГЛАСУВАТ С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО!

30.10.2021 г. е краен срок за издаване на удостоверения за гласуване на друго място (само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите, съгласно чл. 34, ал. 1-3 от ИК).

 Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

Удостоверението за гласуване на друго място се издава от общината/кметството по постоянен адрес на заявителя – кандидат за народен представител, РИК или наблюдател.11.10.2021

Заповед № 805/07.10.2021 г. на кмета на община Лом, относно определяне на временни места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Лом01.10.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.    


30.09.2021


Покана до политическите партии и коалиции за участие в провеждането на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Лом във връзка с произвеждането на избори за президент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 


27.09.2021


Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за президент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на община Лом23.09.2021


Заповед относно образуването на избирателни секции на територията на община Лом    


23.09.2021


Хронограма

Указ на президента

Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.

 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
42% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
7% Complete (success)