Община Лом обявява кампания за набиране на участници – доброволци, за сформиране на екип по залавяне и връщане по места на обработените безстопанствени кучета

Дата на публикуване: 27.07.2021 15:05


В изпълнение на чл.8, ал. 2 и чл. 9 , ал. 1 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност,  Община Лом обявява кампания за набиране на участници – доброволци, за сформиране на екип по залавяне и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.

Сформираният екип ще се ръководи и контролира от ветеринарен лекар.

Съгласно чл. 9, ал. 2 от  Наредба № 4 от 01.02.2021 г. в екипите могат да участват лица, които са преминали курс по защита и хуманно отношение към животните с издадено удостоверение за преминато обучение.

При заявяване на участие е необходимо да подадете искане в свободен текст, придружено с удостоверение за преминато обучение по защита и хуманно отношение към животните в деловодството на Община Лом, ул. „Дунавска“ №12 или на официалния имейл на общината lom.municipality@lom.egov.bg

При заявяване на участие от ветеринарен лекар с оглед на професионална квалификация, придобито образование и подготовка, на същия не се изисква удостоверение за преминат курс по защита и хуманно отношение към животните.

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
42% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
7% Complete (success)