Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Дата на публикуване: 03.06.2021 10:26

Съгласно чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да изразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14- дневен срок от обявяване на съобщението. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица е: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60Наименование Брой тегления
съобщение по ЗВ.pdf 14 Изтегли документ с име "съобщение по ЗВ.pdf"

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
42% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
7% Complete (success)