ОБЩИНА ЛОМ НАБИРА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г.

Дата на публикуване: 02.10.2020 10:39


08.02.2022


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ПО ЧЛ.45, АЛ.4 ОТ  ЗДДФЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕБРОЯВАНЕ 2021  


14.10.2021


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ МОНТАНА20.08.2021СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЯТА НА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ В ОБЩИНА ЛОМ, УЧАСТВАЩИ В ПРЕБРОЯВАНЕ 202118.05.2021


ОБЩИНА ЛОМ ОБЯВЯВА ВТОРА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ 


Във връзка с провеждане на Националното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., Община Лом обявява втора кампания за набиране на преброители и контрольори. Срокът за подаване на документи е от 25 май до 10 юни 2021 г. Документите се подават в плик с надпис "Кампания по преброяване" в деловодството на ет.1 в Община Лом, ул.„Дунавска“ №12.


За информация и контакти: 0971/69 111, 0883 334533 – Галина Арсенова, Секретар на Община Лом.


Необходими документи:


Заявление за кандидатстване (pdf)

Заявление за кандидатстване (docx)

Образец на автобиография

Съгласие за обработка на лични данни

 

Подробна информация можете да получите и от сайта на НСИ, раздел „Преброяване 2021“ – www.census2021.bg.


02.02.2021

ПРЕБРОЯВАНЕ
2021 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 07.09. ДО 03.10.2021 Г.

 
С Решение №61 от 21.01.2021 г. на Министерския съвет е определен нов критичен момент и период на провеждане на Преброяване 2021, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). 

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще започне в 0:00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021 г. 

  • Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0:00 часа на 7 септември 2021 г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 г. 
  • Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8:00 часа на 18 септември 2021 г. до 20:00 часа на 3 октомври 2021 г. 

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0:00 часа на 7 септември 2021 г., което е т. нар. критичен момент на преброяването. 

Решението на Министерския съвет е взето на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и във връзка с продължаващата извънредна епидемична обстановка в страната. 

Необходимо е всички, подали заявления за преброители, контрольори и придружители, да бъдат информирани за промяната в датата на преброяването. 

Предвид дългия период от време до 7 септември ще се наложи да бъде направена кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали заявления, както и набиране на нови в случай на необходимост, уточняват от НСИ. 

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на Covid-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.


02.10.2020

Във връзка с провеждане на Националното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., Община Лом стартира кампания по набиране на преброители и контрольори. Необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Лом – www.lom.bg, в секция „Преброяване 2021“ , както и на сайта на НСИ, раздел „Преброяване 2021“ – www.census2021.bg.


Срокът за подаване на документи е до 30.10.2020 г. Документите се подават в плик с надпис  "Кампания по преброяване" в деловодството на ет. 1 в Община Лом, ул. „Дунавска“ №12.


За информация и контакти: 0971/69 115, 0879 811 971 – Наталия Стефанова, Секретар на Община Лом.


Необходими документи
:


Заявление за кандидатстване (pdf)

Заявление за кандидатстване (docx)

Образец на автобиография

Съгласие за обработка на лични данни

 

Допълнителна информация


Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори пo време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

 
Заповед на председателя на НСИ за определяне на цени/ставки за извършване на дейности по провеждане на Преброяване 2021

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)