ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВЕ ВТОРОСТЕПЕННИ ПЪТНИ АРТЕРИИ В ОБЩИНА ЛОМ И ОБЩИНА ПАНТЕЛЕЙ, ОБЛАСТ НИШ, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ЛОЗОВИ МАСИВИ”

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВЕ ВТОРОСТЕПЕННИ ПЪТНИ АРТЕРИИ В ОБЩИНА ЛОМ И ОБЩИНА ПАНТЕЛЕЙ, ОБЛАСТ НИШ, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ЛОЗОВИ МАСИВИ”

През април 2013 г. бе подписан договор за изпълнението на проект “Подобряване на достъпността на граничния регион чрез рехабилитация на две второстепенни пътни артерии в община Лом и община Пантелей, област Ниш, преминаващи през лозови масиви”. Приоритетна ос: 1. „Осъществяване на малки инфраструктурни инвестиции”, Област на интервенция 1.1 „Физическа и информационна инфраструктура”.

Дейностите по проекта са
Рехабилитация на две пътни артерии на територията на Община Лом и Градска Община Пантелей, както и съвместни изложения на винопроизводители и семинари за винопроизводство.
Пътят, който Община Лом рехабилитира е с дължина 6 км. и 300 м. и стига до село Долно Линево, а пътят от страна на партньорите води до една от най-големите пещери на Балканите – Церянската пещера, разположена на 14 км. от Ниш. Смята се, че тя се е образувала преди 2 милиона години.
И двете области, в които ще се изгражда инфраструктура, са лозарски райони, с  голямо туристическо значение. Проектът цели чрез подобряване на инфраструктурата в пограничните региони да допринесе за развитието на бизнеса и туризма. Стойността на проекта е 846 134 евро.

Конкретните цели са:
•    Подпомагане на инфраструктурата която ще увеличи достъпността на региона и създаде подходящи условия за развитието на транспортните съобщения в граничния регион чрез рехабилитация на две пътни артерии в община Лом и община Пантелей;
•    Осигуряване на условия за ускорено развитие на културния туризъм и винопроизводството в граничния регион. Пътната артерия в община Пантелей е от важно значение поради мащаба на културния туризъм в региона, както и неговото разположение във винопроизводителен район. Пътят в община Лом също преминава през регион традиционно известен със своето винопроизводство и големи лозови масиви.
•    Осигуряване на подходящи условия за развитие на търговския обмен между България и Сърбия имайки предвид факта че пътят в община Лом има връзка с изключително важна второстепенна пътна артерия за Сърбия и стратегическия за югоизточна Европа пътен коридор 7.
•    Насърчаване на цялостната комуникация между акционери от граничния регион, в частност гр. Лом и гр. Пантелей.
 
Очакваните резултати по проекта са:
- Рехабилитация на две съществуващи пътни артерии
- Подобряване на сътрудничеството между двете общини и двата гранични региона
- По-добри условия за винопроизводство в общини Лом и Пантелей
Подобряване на цялостните социално-икономически условия в двата гранични региона чрез подпомагане на социалната инфраструктура.

     До момента Община Лом има успешно реализирани три проекта с побратимената Градска Община Пантелей – Ниш. Проектите са по програма ФАР в сферата на културата и развитието на бизнеса и по ТГС Бълтария – Сърбия – спортна инфраструктура.

ПРОГРАМА ЗА ВИНОПРОИЗВОДСТВО В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ  (ТУК)

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)