16.06.2021
На 22 юни 2021 г., от 18:00 часа, ВГ „Шоколадче” ще изнесе благотворителен концерт в Народно читалище „Постоянство 1856”. Целта на благотворителното музикално събитие е да се съберат средства за създаване на авторска музика, студийни звукозаписи, издаване на авторски компактдискове и професионален видеоклип на детската вокална формация, с художествен ръководител Росица Кръстева. Заповядайте на концерта, за да подкрепим мечтата ВГ „Шоколадче”!    

15.06.2021
Авиационно пръскане срещу комари ще се проведе в дните между 17 и 19 юни, от 06:00 до 09:00 ч. Въздушното третиране ще обхване поречието на река Дунав, в 5-километровата зона южно от брега на реката. Третирането ще се извърши с препарат „Ротрин 200” при доза 1 мл/л и разходна норма 2 л работен разтвор на декар. При неблагоприятни метеорологични условия авиационното третиране ще бъде отложено...

15.06.2021
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обучение и осигуряване на работа на младежи подписаха кметът на Община Лом и председател на УС на МИГ-Лом д-р Георги Гаврилов и Фроса Илиева, управител на ЕТ “МАК-ДОЙФЕ“. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ предоставя сумата от 94 092,94 лв. за изпълнение на проекта, одобрен по процедура „МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020". В проекта ще бъдат...

15.06.2021
Изграждане на лодкостоянка, рибарски кей, къмпинг, закупуване на лодка за разходка, рибарски лодки, двигатели и оборудване и още дейности, свързани с туризма и рибарския поминък – всичко това е възможно да се случи, ако се учреди Местна инициативна рибарска група (МИРГ) – Лом, която да кандидатства с проекти на обща стойност около 4 милиона лева по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ (ПМДР). „Дълги години Лом не...

14.06.2021
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.45, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом, Председателят на Общински съвет Лом организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Лом за 2020 година. Госпожа  Христина Христова отправя покана към жителите...