19.07.2024
Повече допълнителни средства за дейност на народните читалища, в сравнение с предишни години, осигури Община Лом. Ако през 2023 г. НЧ „Постоянство 1856“ е разполагало с 7500 лв. от общинския бюджет, сега получава още 5400 лв. и така за годината ще разполага с 13 200 лв. С по 1000 лв. са увеличени средствата за дейност на НЧ „23 септември 1960“ и НЧ „Виделина 1926“ в...

18.07.2024
Община Лом получи одобрение за безвъзмездно финансиране на проекта „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Лом и община Брусарци“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. С финансирането в размер на 28 515 лв. ще бъде създадена Местна инициативна рибарска група (МИРГ) на територията...

17.07.2024
Две третирания срещу комари – авиационно и наземно, ще се извършат на 22 юли, а при неблагоприятни метеорологични условия пръсканията ще се състоят на 23 или 24 юли. На 22 юли при подоходящи метеорологични условия – без дъжд и скорост на вятъра до 5 м/сек., от 06.00 ч. до приключване, но не по-късно от 10:00 ч., ще се проведе авиационно третиране по поречието на реките Дунав...

03.07.2024
От 8 до 10 юли, при подходящи метеорологични условия – без дъжд и скорост на вятъра до 5 м/сек., от 20.30 ч. до приключване, но не по-късно от 06:00 ч., ще се проведе наземно третиране срещу комари чрез комбиниран метод на студен и топъл аерозол в града и селата на територията на община Лом. Ще се използват препаратите: "Ротрин 100“, в концентрация 1:40 нафта при разходна...

27.06.2024
Поради дъждовното време и неблагоприятната прогноза, обявеният за тази вечер "Празник на Реката", посветен на Международния ден на река Дунав, който трябваше да се проведе в амфитеатъра в Дунавския парк, се отлага. Новата дата и час на събитието ще бъдат обявени допълнително.

25.06.2024
Уникални филм и фотоси от участието си в 31-вата Национална антарктическа експедиция представи в НЧ „Постоянство 1856“ микробиологът гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева. Известна в научните среди с разработките си в областта на биотехнологиите, Снежана Русинова-Видева се прочу и с това, че развя знаме с герба на родния си град Лом и сложи табелка с надпис Лом на остров Ливингстън около българската база в Антарктика....

Галерия