ПРОЕКТ "ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ  УСЛУГИ  В ДОМАШНА СРЕДА"

Дата на публикуване: 03.06.2021 14:25

 

На 01.06.2021 г. стартираха дейностите  по проект "Звено за предоставяне на интегрирани  услуги  в домашна среда"  по процедура „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“ на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е на стойност 391 154,40 лв. и ще се реализира в рамките на 14 месеца.

Комплексът от интегрирани  услуги  в домашна среда  е насочен към подобряване качеството на живот на 50 лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Лом, чрез предоставяне на социални и здравни услуги в домашна среда.

В рамките на проекта  ще се  осигури индивидуална подкрепа чрез предоставяне на комбинирани услуги според потребностите на потребителите в  "Звеното за предоставяне на интегрирани  услуги  в домашна среда"  в следните направления:

- Осигуряване на грижа за хора с увреждания или възрастни хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване за задоволяване на ежедневните им потребности от назначени социални асистенти;

- Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или възрастни хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване при поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности от назначени социални асистенти;

- Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или възрастни хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, насочена към социална работа и консултиране, във връзка с задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти от назначени социални работници;

- Дейности за осигуряване на достъп до социални услуги в общността, културни образователни и други услуги, подкрепа за извършване на социални и психологически консултации и други, според потребностите на лицето от назначени социални работници и психолог.

В резултат от изпълнението на комплекса от дейности ще се подобри качеството на живот на лицата с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване, чрез създаване на условия за подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане  правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

ГалерияTърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)